DOULA


ROLA DOULI

Kim jest doula?
Doula (z greckiego) - to kobieta "która służy". Współcześnie oznacza osobę, która w profesjonalny sposób wspiera fizycznie oraz emocjonalnie kobietę rodzącą i w połogu, dostarcza jej niezbędnych informacji i udziela praktycznych wskazówek. Doula rozumie i chroni fizjologiczny przebieg porodu, odpowiada na emocjonalne potrzeby kobiety na każdym jego etapie. Pozostaje z rodzącą przez cały czas trwania porodu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa. Doula zajmuje się również osobą bliską, która towarzyszy rodzącej ułatwiając jej udział w porodzie w sposób, na jaki jest ona gotowa. Pomaga jej również radzić sobie z negatywnymi emocjami - lękiem, poczuciem bezradności czy niekompetencji. Doula nie "dubluje" osoby bliskiej. Raczej pomaga jej w jak najlepszym wspieraniu rodzącej, ale nie przejmuje jej zadań i nie spycha w cień.

Badania wykazały, że dzięki obecności douli:
  • skraca się czas porodu,
  • zmniejsza się ryzyko porodu zabiegowego czy cesarskiego cięcia,
  • rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe,
  • pogłębia się więź i poprawia współpraca między rodzącą a jej partnerem,
  • rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matki,
  • rzadziej występują problemy z karmieniem piersią.
(źródło Fundacja Rodzić po Ludzku, Anna Otffinowska)

KIM DOULA NIE JEST:

Doula nie zajmuje się aspektem medycznym ciąży i porodu. Nie wchodzi w kompetencje profesjonalnych służb medycznych (położna, lekarz, anestezjolog). 

  • nie wykonuje badań na ciężarnej
  • nie wykonuje badań na noworodku
  • nie przepisuje leków 
  • nie przyjmuje porodu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz